Використання золотого перетину у фотографії

Протягом багатьох століть, для побудови гармонійної композицій художники користуються поняттям "Золотого перетину".

"Золотий перетин" – це поділ відрізка АС на дві частини таким чином, що більша його частина АВ ставиться до меншої ВР так, як весь відрізок АС ставиться до АВ (тобто АВ:ВР=АС:АВ). Це відношення рівне приблизно 5:8.

На основі даного правила існують різні способи побудови гармонічних композицій, у тому числі і у фотографії.

Розглянемо приклад:
Побудуємо спочатку квадрат (виділений рожевим кольором). Потім поділимо основу квадрату навпіл ( точка X). Будемо вважати точку Х центром кола, однієї із точок якої є вершина квадрата Y. Потім побудуємо окружність до перетинання із продовженням нижньої сторони квадрата (точка Z), і побудуємо через точку Z прямокутник. У результаті ми одержимо прямокутник зі співвідношенням сторін 5:8. Відношення величин відрізка А до відрізка З, таке ж як відрізка В до відрізка А. Відношення 5:8 дуже близьке до відношення сторін стандартного квадрату (24:36 мм = 5:7,5=2:3).

Золотий перетин

Побудувавши такий прямокутник, проведемо лінію з верхнього лівого кута в правий нижній, а потім лінію в напрямку до точки Y (з попереднього малюнка) до перетинання з лінією, що ділить прямокутник на дві частини.

Золотий перетин

Тепер Вам залишається запам'ятати вигляд прямокутника, що складається з трьох секторів. Цей прямокутник можна повертати як завгодно, але якщо ви скомпонуєте свій кадр так, щоб три різні об'єкти приблизно будуть розташовані в цих секторах, то композиція буде виглядати гармонійно.

Інший приклад використання правила "Золотого перетину" - розташування основних компонентів кадру в особливих точках - зорових центрах, Таких точок є усього чотири, і розташовані вони на відстані 3/8 і 5/8 від відповідних країв площини. Людина завжди акцентує свою увагу на цих точках, незалежно від формату фотографії чи картини.

Золотий перетин